Førstehjælp 2018-04-20T09:06:14+00:00

Et førstehjælpkursus foregår i to dage.

Kurset indeholder 12 lektioner og underviseren er Bjarne Platz.

Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter (AED).

  • Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer) Deltageren kan vurdere og yde relevant førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

  • Førstehjælp ved småskader (1,5 timer) Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

  • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (0,5 time) Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælpssituationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

  • Førstehjælp ved sygdomme (1,5 timer) Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

  • Hjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1,5 timer) Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

  • Særtillæg: Medborgerførstehjælp (1 time) Deltageren kan yde førstehjælp til blødninger og de hyppigste akut opståede sygdomme.

  • Særtillæg: Førstehjælpere med særligt ansvar (0,5 time) Deltageren kan genkende symptomer ved forbrændinger samt vurdere sværhedsgrad og yde relevant hjælp til disse. Deltageren kan yde førstehjælp ved kemiske påvirkninger der medfører forgiftning eller ætsning. Deltageren kan tage kontakt til Giftlinjen og tilkalde hjælp på et hensigtsmæssigt tidspunkt hvis der er behov herfor.

Pris og info om førstehjælpskursus

1.095 DKK

Pris for begge dage

minimum 10 deltager

Skulle du have spørgsmål og ønsker at blive ringet op?

Brøndby

25. aug 2018 – 26. aug 2018

9.00-15.00

tilmeld
spørgsmål?
spørgsmål?
Har du generelle spørgsmål? Skriv en besked og vi svare på den hurtigst muligt
Connecting...
Har du generelle spørgsmål? Skriv en besked og vi svare på den hurtigst muligt
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Har du generelle spørgsmål?
:
:
Tak for din besked, vi besvare din forespørgelse hurtigst muligt